czwartek, 9 października 2014

Myśli, które zmotywują Cię do działania

Chyba każdego kiedyś dopadła stagnacja.
 Może i Ty w pewnym momencie swojego życia budziłeś się zdecydowanie za późno, by rzucić świat na kolana? Może i Ciebie paraliżował strach przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, postanawiałeś więc nie robić nic i czekać? A może odstawiłeś kiedyś na bok swoje marzenia i plany rzucając się w wir pracy albo bezkresną rutynę? A może właśnie teraz jesteś w którymś z tych momentów? 
Dziś postanowiłam przedstawić Wam myśli wielkich (moim zdaniem) ludzi, które niemal zawsze dają mi kopniaka. Porządnego kopa w sam środek tyłka. Wtedy wstaję, otrzepuję się z kurzu codzienności i robię jeden, choćby najmniejszy krok do moich marzeń. 
Może i Tobie lektura tych pozytywnych cytatów pomoże się otrząsnąć? 


 Cytaty, które motywują do działania:

 "Pracuj, aby się stawać, nie aby zdobywać."
Elbert Hubbard

"Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? "
Phil Bosmans

"Człowiek z no­wymi po­mysłami jest wa­riatem, dopóki nie od­niesie sukcesu."
Mark Twain

"Nie bądź zbyt wrażliwy i krytyczny w stosunku do swoich działań. Całe życie jest eksperymentem.” 
Ralph Waldo Emerson

"Ten kto myśli, że może i potrafi – może i potrafi. Ten kto myśli, że nie może i nie potrafi – nie może i nie potrafi. To bezwzględne, bezdyskusyjne prawo." 
Pablo Picasso

"Cokolwiek umysł może sobie wyobrazić, jest w stanie osiągnąć."
Steve Jobs 

 "Oto klucz do szczęścia: nie brać rzeczy zbyt tra­gicznie, ro­bić co możecie naj­lep­sze­go w da­nej chwi­li, życie uważać za grę, a świat za boisko."
Robert Baden- Powell

"Trzy­maj się z da­la od ludzi, którzy próbują pom­niej­szać Two­je am­bicje. Ma­li ludzie zaw­sze tak ro­bią, a naprawdę wiel­cy spra­wiają, że czu­jesz, że i Ty możesz być wielki."
Mark Twain

"Wejdź w korytarz, nigdy nie wiadomo, jakie drzwi się przed Tobą otworzą."
T. Harv Eker
 
 "Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.” 
David Lloyd George

"Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać, pozos­tając życzli­wym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi; po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga; będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żądania."
Phil Bosmans

"Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny Cię zatrudni, abyś pomógł mu zbudować jego."
Tony Gaskins

"Aby zer­wać z na­wykiem, wyrób so­bie in­ny, który go wymaże."  (najlepiej byłoby zastąpić go czymś zdrowym)
Mark Twain

"Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię."
Johann Wolfgang Goethe
 
"Nig­dy nie za­pomi­naj naj­piękniej­szych dni twe­go życia! Wra­caj do nich, ilek­roć w twoim życiu wszys­tko zaczy­na się walić."
Phil Bosmans

I moje ulubione Marka Twaina:
"Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj."

"Daj każde­mu dniu szansę sta­nia się naj­piękniej­szym w całym twoim życiu."

5 komentarzy:

 1. Lubię takie cytaty, zawsze wymuszają one u mnie pewnie refleksje :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Dalas mi niezlego kopa tymi cytatami! Ide podbijac swiat :))

  OdpowiedzUsuń
 3. Jakie piękne... aż się poryczałam.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wyłamię się, mm alergię na stwierdzenia w drugiej osobie liczby pojedynczej i tryb rozkazujący. Mało który cytat do mnie trafia. Ale ten typ tak ma. :-)

  OdpowiedzUsuń
 5. "Pracuj, aby się stawać, nie aby zdobywać". Żyjemy teraz w takim tempie, że trudno jest cierpliwie czekać aż coś nadejdzie. Z dnia na dzień nie zdobędziemy dokładnie tego co sobie wymyśliliśmy i gdzieś nabazgraliśmy - no chyba, że ktoś ma cholerne szczęście, znalazł czterolistną koniczynę, wdepną w kupę i nosi na szyki podkowę... ale tacy ludzie nie istnieją, prawda?

  OdpowiedzUsuń

Cieszę się, że jesteś! Byłoby wspaniale, gdybyś zostawił po sobie jakiś ślad. Konstruktywna krytyka jak najbardziej pożądana. Spamy odsyłam pocztą do ich autorów. Uwierz, że odnajdę Cię bez wrzucania linków do Twojego bloga pod każdym moim postem.